Budúcim odborníkom na víno pomôže IoT monitorovacie zariadenie

Údaje poslúžia žiakom v študijnom odbore vinohradníctvo a ovocinárstvo na posúdenie kvality vinohradu.

Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku získala jedinečný prístroj, ktorý bude slúžiť budúcim vinárom a vinohradníkom pri vzdelávaní sa v elokovanom pracovisku Viničky. Monitorovacie zariadenie IoT (Internet of Things) slúži na sledovanie vybraných parametrov v pôde unikátnej oblasti na Tokaji. Na základe získaných dát je možné vyhodnocovať kvalitu sledovaných ukazovateľov, ktoré napomáhajú pri nastavovaní procesov v agropriemysle. Zariadenie za 115 000 eur je hradené z projektu Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

„Vinohradníci na juhu Zemplína budú môcť pestovať moderne aj vďaka novej smart technológii. IoT zariadenie sa skladá z troch digitálnych meteorologických staníc s online prenosom dát do internetovej siete. Konkrétne snímajú teplotu a vlhkosť vzduchu, rýchlosť a smer vetra, teplotu pôdy, zrážky, objemový obsah vody v pôde, teplotu pôdy, salinitu pôdy a vodný potenciál pôdy. Údaje budú využívať žiaci v študijnom odbore vinohradníctvo a ovocinárstvo na posúdenie kvality vinohradu na školských pozemkoch, na zistenie stavu viniča a následnej aplikácie ochranných prostriedkov a výživových látok pre zúrodnenie pôdy,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Výstupy zo zariadení sa sprostredkujú aj zamestnávateľom v blízkom okolí, čím sa podporí spolupráca školy a zamestnávateľského sektora. Jednou z nich bude firma Ostrožovič vo Veľkej Tŕni, ktorej by sprostredkovali informácie ohľadom zrážok v tejto oblasti. Záujem o spoluprácu prejavila aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

„IoT zariadenie bolo uvedené do prevádzky v decembri 2023. Máme k dispozícii už nejaké údaje, no vzhľadom na zimné obdobie sú pre nás zatiaľ irelevantné. Po oteplení ich však budeme využívať pri aplikácii ochranných a výživových prostriedkov pre vinič, čím zvýšime jeho úrodnosť. Informácie z IoT zariadení nám zatiaľ slúžia na posúdenie aktuálneho stavu vinohradov a efektívnej ochrany pred chorobami, aplikáciami ochranných prostriedkov a výživných doplnkov pre zvýšenie úrodnosti viniča,“ uviedla riaditeľka SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku Silvia Sakáčová.

Aktivita na elokovanom pracovisku školy vo Viničkách je v súlade s jeho rozvojom, ako Tokajského vzdelávacieho inštitútu, ktorý vzdeláva a vychováva budúcich vinárov a vinohradníkov v Tokajskej oblasti a tiež v súlade s aktivitami KSK v regióne Medzibodrožia. Aktuálne je pripravená projektová dokumentácia na obnovu a reorganizáciu elokovaného pracoviska vo Viničkách, ktoré patrí do zriaďovateľskej pozície KSK. Projekt "Ekologicky, inovatívne a inkluzívne" je súčasťou VET komponentu (odborného vzdelávania a prípravy žiakov), v rámci európskeho projektu Catching-Up Regions pre menej rozvinutejšie regióny. Cieľom je reorganizovať a inovovať vzdelávanie vinárov a vinohradníkov v tejto jedinečnej Tokajskej vinárskej oblasti, ktorá je unikátnou v Európe. K podpore projektu prispieva KSK, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ale aj Svetová banka, ktorej experti toto pracovisko navštívili v novembri 2023.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 10.01.2024 09:41
Upravené: 10.01.2024 13:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001