A virtuálna anatómia na Strednej zdravotníckej škole napreduje...

Virtuálna realita (VR) je technológia, ktorá v 21. storočí neslúži iba na hry a zábavu, ale aj na vzdelávanie - najmä na moderných školách s inovatívnym procesom výučby. Študenti Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach sa začali učiť predmet Anatómiu a fyziológiu pomocou 3D technológie ako prví na strednej škole v rámci SR. Nadšenie a elán vyučujúcich umožnili sprístupniť študentom počas roka poznatky z anatómie inou hravou a zaujímavou formou.

Štúdium anatómie pomocou virtuálnej realityNa projekte VAU (virtuálnej anatomickej učebne) škola úspešne spolupracuje aj v súčasnosti  s partnermi: startup Virtual medicine, Nemocnicou Svet zdravia a spoločnosťou SAMSUNG Elektronics. Práve títo partneri škole zabezpečili ďalších 6 nových headsetov, nový aktualizovaný softvér, Chromecast - streamovanie headsetov na obrazovku televízora, vďaka ktorému vyučujúci dokáže usmerňovať prácu žiakov. Pomocou teraz už celkovo 16 headsetov, ktorými škola disponuje, a SMART interaktívnej obrazovky, je možné do procesu výučby anatómie zapojiť študentov celej skupiny. V blízkej budúcnosti by sme radi s jednotlivými sústavami ľudského tela, ktoré dnes vo VR skúmame, využili aj ich funkcie, na čom v súčasnosti startup Virtual medicine úspešne pracuje. Získali sme prísľub, že po úspešnej inštalácii nám budú k dispozícii.

Projekt VAU sa v škole realizuje už takmer rok v modernej anatomickej učebni. V priebehu tohto obdobia sme získali mnoho cenných poznatkov, o ktoré sa chceme s Vami podeliť. Študenti študijných odborov zdravotnícky asistent, masér a farmaceutický laborant dotazníkom zhodnotili využitie VR v rámci hodín anatómie. K pozitívam patrí: možnosť pracovať individuálnym tempom, rozobratie jednotlivých systémov, skúmanie ich podrobnej štruktúry, spojenie viacerých systémov a komplexný pohľad na človeka.

Druhák  Dávid (št. odb. masér): „nakoľko je pre mňa učenie sa anatómie náročné, táto pomôcka je ako hra a to mi je blízke, umožňuje mi pracovať s vecou, ktorej rozumiem a ktorá má baví.“

Tretiak Dávid (št. odb. zdravotnícky asistent): „vo VR nejde o to, čo vidíme, ale pre mňa je najúžasnejšie to, že sa človek dostáva do iných sfér a iných uhlov pohľadu. Pomocou VR sa dnešný svet stáva viac fascinovanejším.“

Štúdium anatómie pomocou virtuálnej realityPočiatočné obavy z výučby pomocou 3D technológie nastali u učiteľov po otvorení virtuálnej učebne, aj to len z dôvodu, že je to niečo nové, v procese výučby neodskúšané. Slovenskú verziu učebného textu s jednotlivými sústavami ľudského tela  podľa ŠVP pre dané študijné odbory spracovali vyučujúce našej školy Mgr. Martina Čupalková a PhDr. Gabriela Jenčiková. Aplikáciu pre potreby výučby školy spracoval startup Virtual medicíne s autorom projektu MUDr. Tomášom Brngálom.

Vyučujúci využitie 3D technológie na hodinách prijali ako výzvu, s ktorou je potrebné sa stotožniť. Po prvých hodinách sa už vymieňali skúsenosti ako čo najlepšie, v tej- ktorej fáze hodiny 3D technológiu uplatniť. Správna motivácia žiakov a ich zapájanie na hodine bola pre učiteľov určujúcim kritériom úspešnosti hodiny. 

Zdôrazňujú, že vo svete digitálnych technológií je toto pre študentov nový inovatívny spôsob výučby. Je prijateľný pre študentov, lebo tieto technológie veľmi dobre poznajú. Aj napriek tomu, že príprava učiteľa na využitie VR je náročnejšia, vyučujúci ju vítajú.

Vyučujúce anatómie (Gabriela a Ľubica): „študijné výsledky žiakov sa v predmete anatómie zlepšili, veríme, že aj vďaka VR.“

Headsety pre štúdium anatómie pomocou virtuálnej realityPropagáciu VR sme ako SZŠ realizovali prostredníctvom facebookovej skupiny VAU s aktuálnymi informáciami, propagačným plagátom a exkurziami aj pre iné školy (základné a stredné). Exkurzií sa zúčastnilo spolu 217 žiakov a 10 pedagógov. Na sprístupnenie VR sme vytvorili aj jednotlivým stupňom ZŠ pútavé prezentácie. Získali sme tak pozitívne ohlasy na VR a uvítali by ju na každej škole. VR budeme prezentovať na jednotlivých akciách školy ako Deň SZŠ, Správna voľba povolania,  Deň otvorených dverí.......

Sme presvedčení, že naše získané poznatky môžu pomôcť aj iným kolegom či školám pri využití VR v procese výučby. Radi sa s Vami o ne podelíme, ako ich využívať čo najefektívnejšie.

Autor/zdroj: PhDr. G. Jenčiková a Mgr. Ľ. Terebeššyová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.10.2018 13:00
Upravené: 26.10.2021 08:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001