Projekt MOBI – „Moderná hraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“

Dňa 17.5.2017 bola spoločným technickým sekretariátom v Budapešti vyhlásená 2. výzva Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 s termínom uzavretia 30.11.2017. Tematický cieľ je zameraný na zlepšenie dostupnosti v regiónoch, rozvoj dopravných a komunikačných sietí a systémov a rozvoj dopravnej infraštruktúry za účelom zlepšenia mobility osôb a tovarov. Projekt sa začal implementovať v roku 2020.

Projekt MOBI je investičným projektom, ktorého cieľom je vytvorenie udržateľnej platformy pre efektívnu cezhraničnú mobilitu ľudí a tovarov cez zlepšenie dopravnej hraničnej infraštruktúry a prepojením verejnej dopravy, posilnením spolupráce medzi samosprávami a profesijnými organizáciami a rozvojom dopravy a hraničnej infraštruktúry.

Cieľ projektu:

  • Hlavným cieľom projektu je vytvorenie udržateľnej platformy pre efektívnu cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru cez zlepšenie dopravnej hraničnej infraštruktúry a prepojením verejnej dopravy, posilnením spolupráce medzi samosprávami a profesijnými organizáciami a rozvojom dopravy a hraničnej infraštruktúry.

Základné informácie:

Trvanie projektu: 03/2020 – 10/2023
Celkové trvanie projektu je 44 mesiacov
Celkový rozpočet projetu: 1 051 980 EUR
Rozpočet Košického samosprávneho kraja: 149 880 EUR

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.07.2022 16:23
Upravené: 04.12.2023 10:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001