Projekt GoDanuBio

Participatívne ekosystémy na podporu revitalizácie vidieckej a mestskej spolupráce prostredníctvom riadenia Dunajského obehového biohospodárstva

Košický samosprávny kraj spustil 1.júla 2020 implementáciu aktivít projektu GoDanuBio, realizovaného v rámci Dunajského nadnárodného programu, ktorý je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce. Projekt bol oficiálne odštartovaný 30. júla 2020 stretnutím členov konzorcia projektových partnerov pozostávajúcich z 19 projektových partnerov a 6 strategických partnerov 10tich krajín EÚ (AT, BG, CZ, DE, HR, HU, RO, SI, SK, RS).

Realizácia projektových aktivít prebieha na Odbore regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia od 1. júla 2020.

Hlavné ciele projektu GoDanuBio pre rok 2022 sú:

  • zlepšiť sociálno- ekonomický stav regiónov, prispieť k ochrane životného prostredia, klímy a zdrojov, ako aj podpora rozvoj vidieckych oblastí
  • zabezpečiť aktívnu spoluprácu medzi rôznymi oblasťami/úrovňami politiky s cieľom riešiť demografické zmeny prostredníctvom nových spoluprác, obchodných modelov a hodnotových reťazcov v oblasti obehového biohospodárstva
  • vytvárať hodnoty prostredníctvom participatívneho riadenia, výmeny poznatkov, vytváranie hodnotových reťazcov založených na biologických zdrojoch

Základné informácie:

  • Trvanie projektu: 07/2020 – 12/2022
  • Celkové trvanie projektu je 30 mesiacov
  • Celkový rozpočet: 2 713 796,50 EUR
  • Rozpočet Košického samosprávneho kraja: 99 000 EUR
  • Koordinátor projektu: BIOPRO Baden-Württemberg GmbH
  • Priorita: Dobre spravovaný Dunajský región
  • Link: GoDanuBio

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.02.2022 08:51
Upravené: 06.10.2022 13:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001