Chcete lepšie rozvody tepla, menej spotrebovanej energie? Skúste to cez projekt!

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy (IPC EŠIF) na Úrade Košického samosprávneho kraja pripravilo dva informačné semináre, na ktorých sa môžete dozvedieť podrobnosti o dvoch výzvach z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Prvá je zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, druhá na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov bude v pondelok 13. marca 2017 v Malej zasadačka Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A v Košiciach.

Pripravuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na KSK. Tu sa dozviete program informačného seminára.
Účasť treba potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk do 8. marca 2017. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla bude v utorok 14. marca 2017 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach.

Pripravuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na KSK. Tu sa dozviete program informačného seminára.
Účasť treba potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk do 9. marca 2017. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 07.03.2017 10:30
Upravené: 28.12.2021 10:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001