Infoseminár k výzve na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na KSK Vás pozývajú na: INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Termín a miesto konania: Košice - pondelok 13.3.2017
Malá zasadačka , Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

Program:
13:30 – 14:00     Registrácia účastníkov
14:00 – 14:10     Predstavenie činnosti IPC pre EŠIF Košice
14:10 – 16:00     Základné informácie o výzve
16:00 – 16:30     Prestávka
16:30 – 18:00     Diskusia a osobné konzultácie

Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 8.3.2017. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 07.03.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról