Infoseminár k výzve na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na KSK Vás pozývajú na: INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Termín a miesto konania: Košice – utorok 14.3.2017, Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice

Program:
09:30 – 10:00    Registrácia účastníkov
10:00 – 10:10    Predstavenie činnosti IPC pre EŠIF Košice
10:10 – 12:00    Základné informácie o výzve
12:00 – 12:30    Prestávka
12:30 – 16:00    Diskusia a osobné konzultácie

 
Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 9.3.2017. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 07.03.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról