BICY

Cieľom projektu bolo analyzovať a zmapovať situáciu v oblasti cyklodopravy a cyklotursitiky v kraji, zvýšiť povedomie o nej a podporiť jej rozvoj. Na projekte boli realizované aktivity v hodnote 118 430 eur, KSK sa podieľal na spolufinancovaní 15 percentami. Výstupy jednotlivých partnerov boli použité na vypracovanie výstupov na európskej úrovni.

Prieskum mobility, ktorý sa v rámci projektu robil v 3 mestách (Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves) na vzorke 1500 respondentov ukázal využívanie bicykla v každodennom živote. Zaujímavým zistením bolo, že bicykel ako druh dopravy najviac využívajú obyvatelia Michaloviec (6 percent). V priemere obyvatelia využívajú najviac mestskú hromadnú dopravu, chôdzu, individuálnu automobilovú dopravu a na 4. mieste dopravu bicyklom.

Na území kraja bolo mapovaním identifikovaných 58 cyklotrás v dĺžke 1307 km. Z toho počtu až 11 cyklotrás v dĺžke 198,6 km nebolo riadne zaevidovaných v zoznamoch Slovenského cykloklubu, čo má za následok, že informácie o ich existencii nie sú k dispozícii v centrálnych propagačných materiáloch a mapových podkladoch k cyklotrasám.

V rámci projektu vznikol návrh strategického dokumentu, ktorý navrhuje opatrenia v 3 základných rovinách: cyklodoprava, cykloturistika a partnerstvo.

Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu Stredná Európa, realizoval sa od februára 2010 do apríla 2013. Hlavným partnerom bola talianska provincia Ferrara, ďalších 10 je zo 7 krajín Euŕopy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 31.05.2013 11:52
Upravené: 09.04.2020 10:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001