Projekt FUMU - Interreg SK-HU

Kraj sa stal partnerom projektu medzinárodného vzdelávania zamestnancov múzeí a galérií.

Košický samosprávny kraj podporil projekt sumou 39 659 €, pričom podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je vo výške 33 710,15 €.

KSK sa spolu s  organizáciou K13 - Košické kultúrne centrá a Maďarským múzeom v prírode (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) zapojí do projektu „Budovanie kapacít v cezhraničnom partnerstve múzeí v budúcnosti (FUMU - Capacity building in partnership across borders for future museums)“. Projekt je spolufinancovaný v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

„Verím, že okrem prioritného cieľa, ktorým je vytvorenie programu vzdelávania zamestnancov múzeí a galérií bude táto spolupráca prínosná aj v oblasti rozvoja cezhraničnej spolupráce. Zbierkotvorné inštitúcie sa musia v priebehu času prispôsobovať novým výzvam a moderným technológiám, zároveň však musia držať krok aj so svojimi návštevníkmi. Som rád, že aj zamestnanci župných múzeí a galérií dostanú vďaka projektu možnosť čerpať nové poznatky a skúsenosti od zahraničných kolegov“, uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Múzejné metodické a vzdelávacie centrum pri Maďarskom vlastivednom múzeu v prírode vypracovalo návrh akreditovaného tréningového programu pre zamestnancov kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Jeho cieľom je poskytnúť účastníkom programu najnovšie poznatky na profesionálnej a medzinárodnej úrovni využiteľné v rôznych oblastiach ich činnosti. Bude to zároveň aj prvý krok smerom k intenzívnemu rozvoju spolupráce medzi slovenskými a maďarskými múzeami. Skúsenosti maďarského metodického centra, získané počas viac ako 10 rokov vývoja vzdelávacích modulov sa prispôsobili slovenským partnerov a zamestnancov múzeí a galérií. Jedným z benefitov bude aj budovanie a rozširovanie medzinárodnej siete múzejnej spolupráce.

Košický samosprávny kraj okrem finančnej podpory do projektu prispeje aj inými aktivitami. Spolu s Maďarským múzeom v prírode a organizáciou K 13 - Košické kultúrne centrá zorganizuje sériu workshopov, mapovanie prostredia i študijný pobyt pre zapojených profesionálov.

Účastníci budú mať možnosť aplikovať svoje poznatky na modelovej výstave. Zúčastnia sa letnej školy, s cieľom upevniť ich nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Výstupom bude zhrnutie silných a slabých stránok vzdelávania zamestnancov múzejného a galerijného sektora na Slovensku aj v Maďarsku za účelom rozvoja ďalšej spolupráce bude spracovaný aj študijný materiál pre ďalších záujemcov. Partnerská spolupráca na tomto projekte potrvá  do 30.6.2022.

 Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií o programe nájdete na www.k13.skhttps://www.skhu.eu/?lang=sk

 

Údaje o projekte:

ID projektu: SKHU / 1902 / 4.1 / 048

Názov projektu: Budovanie kapacít v cezhraničnom partnerstve múzeí v budúcnosti

Skratka názvu projektu: FUMU

Inštitúcie realizujúce projekt:

• Szabadtéri Néprajzi Múzeum

• Košický samosprávny kraj

• K - 13 Košické kultúrne centrá

Inštitúcie realizujúce projekt dodržiavajú požiadavky právnej transparentnosti a uznávajú a rešpektujú implementáciu aspektov rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí.

Začiatok projektu: 1. 3.2021

Ukončenie projektu: 30.6.2022

Trvanie projektu: 16 mesiacov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 08.07.2021 12:30
Upravené: 09.07.2021 11:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001