Štúdia ateliéru ARLAND

Spišský Jeruzalem už má svoju podrobnú Urbanisticko-architektonickú štúdiu religióznej krajiny. Vypracoval ju ateliér ARLAND s.r.o. Spišská Nová Ves

Riešené územie zahŕňa časť Spišskej Kapituly, lokalitu Pažica a areál Sivej Brady v katastri Spišského Podhradia a areál Rybníky (Getsemanské záhrady) v katastri obce Jablonov. Cieľom štúdie je návrh revitalizácie religióznej krajiny, vrátane ideového riešenia pravdepodobných trás Veľkonočného mystéria. Boli vypracované realizačné projekty obnovy barokových kaplniek a návrhy drobnej architektúry vrátane spevnených plôch. Na prácach sa priamo podieľajú viaceré subjekty: cirkev, miestna samospráva, dobrovoľníci...

Tak, ako sú rozmiestnené objekty v Jeruzaleme, taká je poloha religióznych objektov na Spiši. Určite to nie je náhoda, ale zámer niekdajších tvorcov. Ide o kaplnky sv. Rozálie, sv. Františka Xaverského i samotný dóm sv. Martina, pútnická kaplnka sv. Kríža na Sivej Brade zjavne pripomína Golgotu. Všetky objekty symbolizujú najdôležitejšie miesta Kristových zastavení a jeho pôsobenia. Jedna z lokalít, inšpirovaná Getsemanskými záhradami, už zanikla. Bola však zistená archívnym prieskumom - v južnom cípe katastra Jablonova sa nachádza záhrada pri rybníku. Pažica je obklopená Božími mukami, ktoré polohou symbolizujú bašty historického Jeruzalema. Tunajší travertín tvorcovia dokonale využili, podarilo sa im vytvoriť optickú predstavu kamenných múrov – hradieb. V 19. storočí tento zámer ešte zvýraznili, keď vysadili borovicu čiernu, ktorí pripomína céder. Aj teplá klíma Pažice evokuje prírodu Palestíny a Izraela.

  • Urbanisticko-architektonická štúdia religióznej krajiny Spišský Jeruzalem
  • Obstarávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie mieru 1, 042 66 Košice
  • Spracovateľ: ARLAND, s.r.o., Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves
  • Architektúra a urbanizmus: Ing. arch. Ján Pastiran, Ing. arch. Lukáš Mihalko,Ing. arch. Martin Jaško
  • Odborní spracovatelia: Doc. Ing. Peter Jančura, PhD., Mgr. Anton Horník
  • Krajinná štruktúra: Doc. Ing. Peter Jančura, PhD, Mgr. Milan Barlog
  • Technická infraštruktúra: Ing. Juraj Jochmann
  • Dopravná infraštruktúra: Ing. Štefan Labuda

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 03.01.2013 08:00
Upravené: 12.02.2020 16:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001