Medzinárodná konferencia

Gotická cesta na území Košického samosprávneho kraja vyniká množstvom kultúrno - historických pamiatok, ktoré sa na jej trase nachádzajú. Na tejto ceste môže návštevník spoznávať hradné komplexy, kostoly, kláštory, kaštiele, kaplnky, meštianske domy a iné hodnotné architektonické diela.

V Aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ulici v Košiciach sa 7. novembra 2012 konala medzinárodná konferencia Putovanie za duchovnom po Gotickej ceste, ktorá chcela prostredníctvom odborníkov prispieť k mozaike spoznania pre Slovensko výnimočného génia loci Gotickej cesty.

Hostia zo Slovenska, Česka i Maďarska predstavili sakrálnu krajinu na Pažici pri Spišskej Kapitule, najnovšie poznatky o jej dejinách i možnosti zvyšovania atraktivity regiónu prostredníctvom náboženského cestovného ruchu. Predmetom záujmu bolo aj poslanie stredoeurópskej mariánskej cesty a jej prepojenie s Gotickou cestou, či úloha pútnických miest pri evanjelizácii Európy. So záujmom sa očakávala prednáška o spirituálnom primáte stredovekých Košíc a dejinách kultu Svätej krvi v Košiciach či odpoveď na otázku prečo Jezuiti postavili Spišský Jeruzalem. Na konferencii bola v predpremiére uvedená aj pracovná verzia pripravovaného dokumentárneho filmu Pavla Dvořáka a Jána Sabola nazvaného Spišský Jeruzalem.

Unikátnu koncepciu kalvárie typu „Jeruzalem“ predstavuje na Gotickej ceste sakrálna krajina na Pažici pri Spišskej Kapitule. Košický samosprávny kraj ju preto zahrnul do programu Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013. Projekt sakrálneho miesta dostal pomenovanie Spišský Jeruzalem. Na jeho realizácii spolupracuje Košický a Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, mesto Spišské Podhradie, Spišské osvetové stredisko, Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, stredné a základné školy aj ďalšie subjekty.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 03.01.2013 08:00
Upravené: 12.02.2020 16:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001