Logo a ochranná známka

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal 12. októbra 2012 Osvedčenie o zápise ochrannej známky číslo 233415, na ktorej je zobrazené logo - Spišský Jeruzalem. Majiteľom ochrannej známky je Košický samosprávny kraj.

LogoAutorkou grafického návrhu loga je Mgr. Art. Barbara Kovalová.

Pri tvorbe loga vychádzala autorka z niekoľkých symbolov:

Jeruzalemský kríž bol symbolom jeruzalemského kráľovstva. Tvorí ho veľký rovnoramenný kríž so štyrmi malými krížmi v rohových poliach. V súčasnosti je znakom Jeruzalema.

Veže gotickej Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule sú jedinečnou dominantou na trase Spišského Jeruzalema. Katedrála bola postavená v rokoch 1245 – 1273. V súčasnosti je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO:

Podľa odporúčania ikonopiseckej školy z Košíc a Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska sú použité tri farby: zlatá farba symbolizuje nebo, biela farba symbolizuje nevinnosť a čistotu, modrá farba symbolizuje ľudstvo.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 03.01.2013 08:00
Upravené: 12.02.2020 16:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001