Rozhovor s doc. Chalupeckým

Archivár a historik Ivan Chalupecký dlhé roky podrobne skúma cirkevné dejiny a regionálne dejiny Spiša. V rozsiahlom rozhovore s Jozefom Lapšanským ponúka podrobný pohľad aj na vznik Spišského Jeruzalema.

Spišským Jeruzalemom si vyžaduje dlhodobejší historický výskum
(rozhovor s doc. Ivanom Chalupeckým, PDF)

Doc. ChalupeckyDoc. PhDr. Ivan Chalupecký (1932). V rokoch 1956 – 1996 pracoval v Štátnom archíve v Levoči. Prednášal cirkevné dejiny v Teologickom inštitúte CMBF UK Bratislava v Spišskej Kapitule v rokoch 1990 – 2003, historické disciplíny na Katecheticko-pedagogickej fakulte Žilinskej (teraz Katolíckej) univerzity v Ružomberku v rokoch 1996 – 2002. Člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku do 2008.

Zaoberá sa cirkevnými dejinami, pomocnými vedami historickými a regionálnymi dejinami Spiša. Podstatná spolupráca na Dejinách Levoče II (1975), Dejinách Rožňavy I (1978), Dejinách Krompách (1981), Dejinách Popradu (1998), na práci o Majstrovi Pavlovi z Levoče, na sprievodcoch po pamiatkach (Chrám sv. Jakuba v Levoči, Hrad Ľubovňa a i.). Spolupráca na Encyklopédii Slovenska, Vlastivednom slovníku obcí na Slovensku, Österreichisches biographisches Lexikon, Lexikóne katolíckych kňazských osobností Slovenska. Čestný člen a dlhší čas člen výboru Slovenskej historickej spoločnosti, predseda Spišského dejepisného spolku, člen Südostdeutsche historische Kommission a člen Südostdeutsches Kulturwerk / Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas. Aktívna účasť na Predsynodálnom sympóziu vo Vatikáne v r. 1991 a na mnohých vedeckých konferenciách na Slovensku a v Európe. Oponent viacerých doktorandských prác na Pápežskej akadémii v Krakove a na iných univerzitách. Nositeľ Križkovej a Sasinkovej medaily za prácu v archívnictve, laureát ceny Daniela Rapanta, rytier Rádu sv. Silvestra pápeža, čestný občan mesta Kežmarok, čestný člen Spolku sv. Vojtecha a Spišského dejepisného spolku.

Autor/zdroj: Jozef Lapšanský
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 08.09.2014 08:00
Upravené: 17.05.2016 15:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001