SEA RIÚS Košického kraja

Posudzovanie vplyvov „Regionálnej integrovanej územnej stratégie Košického kraja na roky 2014-2020“ na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (SEA - Strategic Environmental Assessment).

Správa SEA RIÚS Košického kraja:

Záverečné stanovisko:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 28.04.2016 11:50
Upravené: 28.07.2016 08:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001