Dokumenty a publikácie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 2016-2022

Prílohy

Príloha 1: Podrobná analýza Košického kraja

Príloha 2: Vyhodnotenie aktivít PHSR 2007-2013

Príloha 3: Dohoda o spolupráci

Príloha 4: Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) - pracovná verzia

Príloha 5: Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja

Príloha 6: Program budovania logistického centra pre agrokomodity v KSK

Príloha 7: Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013-2020

Príloha 8: Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji

Príloha 9: Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji

Príloha 10: Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji

Príloha 11: Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji

Príloha 12: Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 03.06.2015 09:04
Upravené: 20.01.2016 09:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001