Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS)

Účel a ciele dokumentu RIÚS
V programovom období 2014-2020 je v IROP po prvý raz aplikovaný integrovaný prístup prostredníctvom Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS). RIÚS je tak východiskovým strategickým dokumentom pre realizáciu Integrovanej územnej investície (IÚI) na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň. Zároveň RIÚS predstavuje záväzný akčný plán konkrétnych plánovaných aktivít IROP v Košickom kraji, definujúci konkrétne plánované opatrenia s dôrazom na integrovaný prístup pre rozvoj územia.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.01.2015 12:13
Upravené: 06.05.2016 11:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine