Program obnovy krajiny

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja dňa 22.10.2018 schválilo Program obnovy krajiny košického kraja. Cieľom programu je zmeniť prístup pri obhospodarovaní lesnej a poľnohospodársky využívanej krajiny, ako aj urbánnej krajiny  a umožniť vznik vodozádržných opatrení tak, aby podstatná časť dažďovej vody mohla byť zadržaná v krajine. Realizáciou týchto opatrení chce kraj v spolupráci s partnermi prispieť k obnoveniu procesov biodiverzity, k zvýšeniu pôdnej úrodnosti, k zvýšeniu zásoby vodných zdrojov a k ozdraveniu klímy. Vo februári 2019 bol schválený Akčný plán Program obnovy krajiny košického kraja na rok 2019,  v súlade s ktorým sa uskutočnila 1. konferencia obnovy krajiny.

Prezentácie z konferencie 21.3.2019:

Dňa 18.9.2019 sa konal 1. seminár obnovy krajiny Obnov si poškodenú krajinu svojho územia.
Pán Michal Kravčík na seminári prezentoval Zámery, ciele a časový plán Programu obnovy krajiny Košického krajaZásady a princípy manažmentu dažďových vôd.

Ďalšie prezentácie:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.10.2019 11:00
Upravené: 29.10.2019 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...