Vaše otázky, názory a návrhy k tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK

V občianskej spoločnosti verejnosť moc síce nevykonáva, ale ju môže kontrolovať. Má právo na verejnú diskusiu, napríklad formou vytvorenia diskusného priestoru. A práve k vytvoreniu takéhoto diskusného priestoru slúži aj táto stránka.

Problematika zapojenia obyvateľov (občianska participácia) je veľmi rozsiahlou kapitolou spoločenského života. Je súčasťou demokracie a zároveň každodenného života človeka – obyvateľa kraja. Je to stratégia, podľa ktorej aj „nezapojení“ majú možnosť rozhodovať o dianí. Vyjadruje silu, ktorá umožňuje obyvateľovi nebyť vylúčený z politických a ekonomických procesov. Je to praxou overený efektívny prostriedok riešenia rôznych problémov a tvorby rozhodnutí vo verejnej správe. Otázka zapojenia alebo nezapojenia sa je však vždy na slobodnom rozhodnutí toho ktorého obyvateľa. Mnohí sa nikdy nepokúsili prispieť k riešeniu problémov, ktoré sa týkajú aj ich samotných. Iní sa aktívne podieľajú na verejných rozhodnutiach v ich obci alebo meste, alebo aj na regionálnej, národnej či medzinárodnej úrovni.

Pre všetkých obyvateľov kraja, ktorí cítia potrebu zapojiť sa do prípravy a tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 – 2022 ponúkame tento virtuálny priestor.

Svoje otázky, návrhy, námety, pripomienky alebo tipy na zlepšenie môžete poslať e-mailom na  melinda.sasakova@vucke.sk

alebo vyplnením elektronického formulára:

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Titul, meno a priezvisko:

Adresa:

E-mail:

Tel. číslo:


 Prosím prepíšte text z obrázku, systém nerozlišuje malé a veľké písmená.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.07.2015 15:39
Upravené: 12.04.2018 13:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001