Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2016-2022

Platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022 bola Zastupiteľstvom KSK predĺžená do konca roka 2023.

Slogan: Inšpirovať a spájať!

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja (PHSR KSK), spolu s územným plánom, sú základnými a kľúčovými dokumentmi pre riadenie samosprávy v oblasti regionálneho rozvoja. Spracováva sa spravidla na obdobie 7 rokov, teda na roky 2016 – 2022. Má vychádzať z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v Košickom kraji, preto by bolo dobré, aby sa všetci, ktorí majú záujem, aktívne zapojili do jeho prípravy.

Východiskovým dokumentom pre PHSR KSK, ktorý komplexne určuje strategický prístup Slovenska k regionálnemu rozvoju je Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Vízia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky:

Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého, hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.

Misia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky:

Integrovaným a výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť a výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja.

 

Súvisiace dokumenty

 

 

Kľúčové témy

IT Kreatívna ekonomika Znalostná ekonomika
Logistika Rozvoj vidieka Sociálne ľudské práva

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.05.2015 10:08
Upravené: 02.09.2022 08:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001