Iniciatíva JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas

Iniciatíva JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je iniciatívou EK, EIB a Rozvojovej banky Rady Európy a jej cieľom je presadzovanie trvalo udržateľného investovania, rastu a pracovných miest v európskych mestských oblastiach.

JESSICA poskytne riadiacim orgánom operačných programov možnosť využiť výhody vonkajšej expertízy a lepšieho prístupu k úverom s cieľom presadzovania mestského rozvoja vrátane úverov pre sociálne bývanie, ak to bude vhodné. Podobne ako JEREMIE by mala fungovať prostredníctvom identifikácie špecializovaných mestských rozvojových fondov alebo holdingových fondov, ktoré budú investovať do viac ako jedného mestského rozvojového fondu poskytujúc im kapitál, úvery a záruky. Mestské rozvojové fondy sú fondy, ktoré budú investovať priamo do projektov verejno-súkromného partnerstva a ostatných projektov v urbanizačnom kontexte. Projekty schválené pre podporu z fondov budú financované iba poskytnutím kapitálu alebo úverov, a nie grantmi. Mestské rozvojové fondy budú spolumanažované profesionálmi z bankového a súkromného sektora, ktoré by mali prispievať finančne, technicky, manažérskymi expertízami a flexibilitou manažmentu projektov spolufinancovaných z ERDF.

  • Akronym JESSICA
  • Zodpovedná inštitúcia EK, EIB, EIF
  • Zdroj informácie EK
  • Začiatok programu 01.01.2007
  • Koniec programu 31.12.2013

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.06.2014 06:00
Upravené: 04.06.2014 15:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001