Iniciatíva JEREMIE - Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises

Európska komisia, Európska investičná banka a Európsky investičný fond spustili spoločnú iniciatívu na zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov k financovaniu v rámci európskych regiónov. Iniciatíva pod názvom Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - JEREMIE, umožní členským štátom EÚ a regiónom použiť časť ich štrukturálnych fondov na získanie sady finančných nástrojov, ktoré sú určené na podporu mikro, malých a stredných podnikateľov.

Táto iniciatíva prispeje k ekonomickému rastu a zamestnanosti v línii s revidovanou Lisabonskou stratégiou, ktorá bola schválená na jarnom zasadaní Rady v marci 2005. Správa Európskej komisie "Kohézna politika v podpore rastu a zamestnanosti, Strategická príručka Spoločenstva 2007-2013" zdôrazňuje dôležitosť zlepšovania prístupu k financovaniu, ako dôležitého faktoru pre rozvoj MSP. Zdôrazňuje najmä potrebu rozšíriť podporu konkurencieschopnosti začínajúcich podnikateľov a mikro-podnikateľov, pomocou technickej asistencie, grantov, ako aj nástrojmi ako sú pôžičky, rizikový kapitál a záruky. Správa zvýrazňuje pridanú hodnotu vykonávania týchto aktivít v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) a Európskym investičným fondom (EIF). Generálne riaditeľstvo Regionálna politika (DG REGIO) v úzkej spolupráci s EIB a EIF spustili v októbri 2005 iniciatívu JEREMIE s cieľom zlepšiť prístup MSP k financovaniu oblastiach regionálneho rozvoja, v súlade so Strategicou príručkou Spoločenstva. Informácie o oblastiach regionálneho rozvoja a strategických príručkách sú dostupné na stránke DG REGIO.

Dokumenty

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.06.2014 06:00
Upravené: 04.06.2014 15:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001