Databáza projektov

 

27.02.2020

Program obnovy krajiny (POK)

       
POK bol schválený zastupiteľstvom KSK dňa 22.10.2018.
 
27.02.2020

MIREU (Mining and Matallurgy regions of EU)

       
Hlavným cieľom projektu, ktorý je financovaný z programu HORIZONT 2020 je vytvoriť trvalo udržateľnú sieť európskych banských a hutníckych regiónov, ktorá pomôže regiónom vymieňať si poznatky a skúsenosti.
 
24.01.2020

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

       
Konkrétny cieľ: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
 
11.01.2017

ELISE - (European LIfe Science Ecosystems

       
Košický samosprávny kraj sa od janurára 2017 zapojil do európskeho nadnárodného projektu ELISE(PGI02179 - ELISE - (European LIfe Science Ecosystems). Projekt so silnou podporou partnerov z regiónov Nemecka, Francúzska, Talianska, Poľska a Litvy pre oblasť inovácii výskumu a vývoja sa venuje segmentu podpory zdravia ale i bio ekonomiky.
 

BICY - Cities & Regions of Bicycles (Bicy - mestá a regióny bicyklov)

       
Miesto realizácie: Košický kraj, celkové náklady: 154 414,00 €
 

Klaster Terra incognita – partnerstvo v kultúrnom turizme

       
Miesto realizácie: Košický kraj, celkové náklady: 300 000,00 €
 

Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v ZpS a DSS Trebišov

       
Miesto realizácie: Trebišov, celkové náklady: 3 236 824,35 €
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:50
Upravené: 27.02.2020 12:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról