Rekonštrukcia a obnova objektov v areáli DSS Domovina v Hodkovciach (PD, AD a IČ)

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačnej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a rozpočtu na rekonštrukciu prevádzkovej budovy a historickej vstupnej brány v areáli Domova sociálnych služieb Domovina n.o. Žehra, ktoré sú súčasťou národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ s areálom-park, nachádzajúcej sa v obci Žehra – časť Hodkovce, autorský dozor a inžinierska činnosť v súlade s § 32 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice KPUKE-2014/9481-2/31619/KI, JJ, HT z 5/2015 – Príloha č.1 a v súlade s nižšie uvedenou Výzvou na predkladanie ponúk a jej prílohami.

 

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Rozhodnutie KPÚ

Príloha č. 2 - Posúdenie havarijného stavu

Príloha č. 3 - Opis predmetu zákazky

Príloha č. 4 - Návrh zmluvy

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Martin Papcún
Vytvorené: 20.05.2016 10:00
Upravené: 20.05.2016 10:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001