Archív zákazok s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

14.10.2016

NLZ - Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebné úpravy ciest KSK: Časť 1 a Časť 2.

       

Verejné obstarávanie postupom verejnej súťaže - nadlimitná zákazka na predmet zákazky "Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebné úpravy ciest KSK:...

 
13.10.2016

Zabezpečenie služby podpory k zálohovaciemu SW Backup Exec – Veritas na 3 roky

       

Zabezpečenie plnenia predmetu zákazky podľa vyššie uvedenej výzvy a jej príloh.

 
05.10.2016

Nákup notebookov

       

Nákup 2 ks nových notebookov v zmysle nižšie uvedenej výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh.

 
05.10.2016

Rekonštrukcia kotolne VSG

       

Rekonštrukcia kotolne VSG v zmysle nižšie uvedenej výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh.

 
04.10.2016

Plošinové vozíky

       

Dodávka 2 ks nových plošinových manipulačných vozíkov v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 06.02.2024 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001