Archív stavebného úradu

Na tejto stránke nájdete archív už neaktuálnych oznamov vydávaných Košickým samosprávnym krajom v súvislosti s jeho pôsobnosťou ako špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme.

11.07.2017

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

       
Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu formou verejnej vyhlášky : „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“, UČS 15 Križovatka VSS“.
 
07.07.2017

Zverejnenie informácií podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z.

       
Zverejnenie informácií podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z.. na stavbu: : „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“, UČS 15 Križovatka VSS“.
 
17.02.2017

Zverejnenie informácií podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona

       
Zverejnenie informácií podľa § 69 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na stavbu: „Modernizácia električkového depa DPMK“.
 
25.11.2016

Zverejnenie informácií podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona

       
Zverejnenie informácií podľa § 69 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na stavbu: „Business Centre Košice III, SO 21 Preložka stĺpov verejného osvetlenia a trolejového vedenia“.
 
20.10.2016

Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb.

       
Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na stavbu: „Business Centre Košice III, SO 21 Preložka stĺpov verejného osvetlenia a trolejového vedenia“.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.10.2015 14:43
Upravené: 05.06.2018 15:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001