Archív stavebného úradu

Na tejto stránke nájdete archív už neaktuálnych oznamov vydávaných Košickým samosprávnym krajom v súvislosti s jeho pôsobnosťou ako špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme.

13.06.2016

Stavebné povolenie – zverejnenie podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona

       
Stavba „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 15 Križovatka VSS“. Toto stavebné povolenie sa v súlade s § 69 ods. 3 stavebného zákona zverejňuje odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
 
09.06.2016

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

       
Stavba „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 08 – UČS 14“. Toto stavebné povolenie sa v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona oznamuje formou verejnej vyhlášky zverejnenej od 09.06.2016 do 23.06.2016.
 
09.06.2016

Stavebné povolenie – zverejnenie podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona

       
Stavba „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 08 – UČS 14“. Toto stavebné povolenie sa v súlade s § 69 ods. 3 stavebného zákona zverejňuje odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
 
26.04.2016

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

       
Oznámenia o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie na stavbu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 15 Križovatka VSS“.
 
18.04.2016

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

       
Oznámenia o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie na stavbu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 08 – UČS 14“.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.10.2015 14:43
Upravené: 05.06.2018 15:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine