Archív stavebného úradu

Na tejto stránke nájdete archív už neaktuálnych oznamov vydávaných Košickým samosprávnym krajom v súvislosti s jeho pôsobnosťou ako špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme.

17.12.2015

Zverejnenie informácií ku stavbe: ŽSR, integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice

       
Kolaudačné rozhodnutie stavby ŽSR, integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD - 1. etapa. IKD Košice, Námestie maratónu mieru - Staničné námestie s napojením ŽSR.
Kolaudačné rozhodnutie stavby Obratisko Staničné námestie, Obratisko Námestie Maratónu mieru.
 
11.12.2015

Zverejnenie informácií ku stavbe: KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice

       
Kolaudačné rozhodnutia k uceleným častiam stavby (UČS) UČS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.
 
23.11.2015

Zverejnenie informácií ku stavbe: ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice

       
Kompletný názov stavby znie: „ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa. IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením ŽSR“, a „Obratisko Staničné námestie, Obratisko Námestie Maratónu mieru“.
 
23.11.2015

Zverejnenie informácií ku stavbe: KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice

       
Stavba je rozdelená na samostatne realizovateľné ucelené časti stavby (UČS) UČS 01 a 07.
 
23.11.2015

Zverejnenie informácií ku stavbe: KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice

       
Stavba je rozdelená na samostatne realizovateľné ucelené časti stavby (UČS) UČS 02, 03, 04, 05, 06.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.10.2015 14:43
Upravené: 05.06.2018 15:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine