Archív stavebného úradu

Na tejto stránke nájdete archív už neaktuálnych oznamov vydávaných Košickým samosprávnym krajom v súvislosti s jeho pôsobnosťou ako špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme.

25.09.2023

Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb.

       
Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na stavbu: „Obchodné centrum Košice - Pri hati“.
 
07.08.2023

Zverejnenie informácií podľa § 69 odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb.

       
Zverejnenie informácií podľa § 69 odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. na stavbu: „Modernizácia električkového depa DPMK“.
 
13.06.2023

Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb.

       
Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. Etapa, časť – UČS 17, UČS 18“
 
30.05.2023

Zverejnenie informácií podľa § 69 odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. a § 38 zákona č. 24/2006 Z. z.

       
Zverejnenie informácií podľa § 69 odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. na stavbu: „Obchodné centrum Košice – Moldavská, 1. etapa a 2. etapa“ 1. etapa v objektovej skladbe:
 
04.04.2023

Oznámenie o začatí stavebného konania

       
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu formou verejnej vyhlášky na stavbu: „Obchodné centrum Košice – Moldavská, 1. etapa a 2. etapa“ 1. etapa SO 04c Preložka a ochrana káblov DPMK, SO 43b Svetelná križovatka – Alejová ul. – nové priecestie, SO 43c Preložka a ochrana káblov DPMK, SO 43d Preložka stĺpov trakčného vedenia a SO 47b Zastávky električiek MHD – Alejová ul. (SO 47b.1-SO 47b.5).
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.10.2015 14:43
Upravené: 05.06.2018 15:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001