Archív stavebného úradu

Na tejto stránke nájdete archív už neaktuálnych oznamov vydávaných Košickým samosprávnym krajom v súvislosti s jeho pôsobnosťou ako špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme.

23.11.2015

Zverejnenie informácií ku stavbe: KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice

       
Stavba je rozdelená na samostatne realizovateľné ucelené časti stavby (UČS) UČS 02, 03, 04, 05, 06.
 
06.10.2015

Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb.

       
Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, križovatka VSS“.
 
06.10.2015

Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb.

       
Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 08-14"
 
27.02.2014

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

       
Odbor dopravy Košického samosprávneho kraja oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu: "Obratisko Staničné námestie, Obratisko Námestie Maratónu mieru".
 
04.02.2014

Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie

       
Odbor dopravy Košického samosprávneho kraja oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: "ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD - 1. etapa. IKD Košice, Námestie Maratónu mieru - Staničné námestie s napojením ŽSR".
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.10.2015 14:43
Upravené: 05.06.2018 15:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001