Archív výberových konaní

17.04.2015

Vedúci oddelenia pre rozvoj cestovného ruchu

       

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného...

 
01.04.2015

Výberové konanie na lektorov a učiteľov v zahraničí

       

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry, učiteľov...

 
06.02.2015

Hlavný majster odbornej výchovy

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná54, 045 01 Moldava n/Bodvou vyhlasuje v zmysle § 5 zákona č.552/2003 Z.z., o výkone práce...

 
04.11.2014

Konkurz na pozíciu „Posudzujúci zdravotnícky pracovník na výkon zdravotnej posudkovej činnosti“

       

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 49 a § 84 ods. 18 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších...

 
28.10.2014

Výberové konanie na zástupcu riaditeľa Gymnázia a základnej školy

       

Riaditeľka Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Álapiskola...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2013 15:53
Upravené: 25.08.2016 14:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról