Archív výberových konaní

08.03.2023

Riaditeľ IDEA - Domov sociálnych služieb

       

Košický samosprávny kraj v súlade s ust. § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje...

 
08.03.2023

Riaditeľ Bábkového divadla v Košiciach

       

Košický samosprávny kraj v súlade s ust. § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje...

 
08.02.2023

Riaditeľ Spojenej školy Bielocerkevská 29 Košice

       

Košický samosprávny kraj zastúpený Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve...

 
16.12.2022

Vedúci úseku Služby včasnej intervencie / špeciálny pedagóg

       

ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce v súlade s §5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení...

 
30.11.2022

Vedúci/vedúca ošetrovateľsko – opatrovateľského úseku

       

Štatutárny zástupca IDEA-Domov sociálnych služieb Prakovce, so sídlom Prakovce 264, IČO :00691933 podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2013 15:53
Upravené: 25.08.2016 14:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine