Archív výberových konaní

15.07.2022

Výberové konanie na zástupcu riaditeľa školy pre všeobecné vzdelávanie

       

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice v zmysle § 5 zákona č.552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších...

 
01.07.2022

Výberové konanie na riaditeľa SOŠ dopravy a služieb

       

Košický samosprávny kraj zastúpený Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve...

 
21.06.2022

Vedúci/a stravovacej prevádzky

       

LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša v súlade s §5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších...

 
01.06.2022

Riaditeľ gymnázia Šrobárova 1 Košice

       

Košický samosprávny kraj zastúpený Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve...

 
09.05.2022

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40, Košice

       

Košický samosprávny kraj zastúpený Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2013 15:53
Upravené: 25.08.2016 14:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001