Archív výberových konaní

23.04.2015

Konkurz na riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach

       

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v...

 
23.04.2015

Konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave

       

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v...

 
21.04.2015

Výberové konanie na riaditeľa školy a školského zariadenia

       

Košický samosprávny kraj zastúpený JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a...

 
17.04.2015

Vedúci oddelenia pre rozvoj cestovného ruchu

       

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného...

 
01.04.2015

Výberové konanie na lektorov a učiteľov v zahraničí

       

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry, učiteľov...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2013 15:53
Upravené: 25.08.2016 14:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine