Archív výberových konaní

14.07.2016

Výberové konanie na referenta pre informovanie a komunikáciu

       

Predseda Košického samosprávneho kraja so sídlom v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 1 vyhlasuje výberové konanie na 2 pracovné miesta referentov pre...

 
14.07.2016

Výberové konanie na vedúceho Informačno-poradenského centra

       

Predseda Košického samosprávneho kraja so sídlom v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 1 vyhlasuje výberové konanie na funkciu vedúci referátu...

 
01.07.2016

Výberové konanie v rámci Fondu malých projektov

       

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným vyhlasuje výberové konanie na obsadenie ôsmich pracovných miest.

 
14.06.2016

Výberové konanie na pozíciu učiteľ anglického jazyka

       

Riaditeľka Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Álapiskola...

 
14.06.2016

Výberové konanie na pozíciu učiteľ slovenského jazyka a literatúry

       

Riaditeľka Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Álapiskola...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2013 15:53
Upravené: 25.08.2016 14:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról