Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) sú prijímané trojpätinovou väčšinou Zastupiteľstva KSK. Návrh VZN, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo KSK, zverejňuje Úrad KSK aspoň 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva pod príslušným bodom programu.

01.03.2010

VZN č. 1/2010 - neplatné

       
VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
 
01.10.2009

VZN č. 11/2009

       
VZN, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.
 
01.10.2009

VZN č. 10/2009

       
VZN, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2009 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.
 
15.05.2009

VZN č. 9/2009 - neplatné

       
VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií.
 
01.01.2009

VZN č. 8/2008

       
VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:47
Upravené: 14.01.2019 09:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001