VZN č. 3/2010

VZN o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja.

Platí od: 6.5.2010
Platí do

Toto VZN zrušuje iné VZN:

Toto VZN bolo novelizované iným VZN:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.05.2010 08:00
Upravené: 13.01.2019 16:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001