VZN č. 2/2006 - neplatné

VZN o podmienkach poskytovania finančného príspevku právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Platí od: 13.5.2006
Platí do: 5.5.2010

Toto VZN bolo zrušené iným VZN:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.05.2006 07:00
Upravené: 13.01.2019 14:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001