VZN č. 16/2012

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja.

Platí od: 15.5.2012
Platí do:

Toto VZN novelizuje iné VZN:

Toto VZN bolo novelizované iným VZN:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.05.2012 08:00
Upravené: 09.05.2019 15:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001