VZN č. 1/2010 - neplatné

VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Platí od: 1.3.2010
Platí do: 31.12.2010

Toto VZN zrušuje iné VZN:

Toto VZN bolo zrušené iným VZN:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.03.2010 08:00
Upravené: 13.01.2019 14:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001