VZN č. 6/2010 - neplatné

VZN o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Platí od: 1.1.2011
Platí do: 31.12.2012

Toto VZN zrušuje iné VZN:

Toto VZN bolo zrušené iným VZN:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.01.2011 08:00
Upravené: 09.10.2019 08:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001