Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) sú prijímané trojpätinovou väčšinou Zastupiteľstva KSK. Návrh VZN, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo KSK, zverejňuje Úrad KSK aspoň 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva pod príslušným bodom programu.

01.12.2008

VZN č. 7/2008 - neplatné

       
VZN o poskytnutí dotácie na rozvoj športu.
 
15.11.2008

VZN č. 6/2008

       
VZN o určení hranice aglomerácie pre účely spracovania strategickej hlukovej mapy a akčných plánov ochrany pred hlukom.
 
15.11.2008

VZN č. 5/2008 - neplatné

       
VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.
 
01.01.2007

VZN č. 4/2006 - neplatné

       
VZN o zmene VZN č. 3/2004 o zavedení dane z motorových vozidiel na území Košického samosprávneho kraja.
 
03.08.2006

VZN č. 3/2006 - neplatné

       
VZN o poskytovaní dotácií.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:47
Upravené: 14.01.2019 09:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001