Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) sú prijímané trojpätinovou väčšinou Zastupiteľstva KSK. Návrh VZN, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo KSK, zverejňuje Úrad KSK aspoň 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva pod príslušným bodom programu.

01.10.2004

VZN č. 2/2004

       
VZN, ktorým Zastupiteľstvo KSK schválilo Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – zmeny a doplnky 2004.
 
02.10.2003

VZN č. 3/2003 - neplatné

       
VZN o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby.
 
23.04.2002

VZN č. 1/2002

       
VZN o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:47
Upravené: 14.01.2019 09:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine