Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) sú prijímané trojpätinovou väčšinou Zastupiteľstva KSK. Návrh VZN, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo KSK, zverejňuje Úrad KSK aspoň 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva pod príslušným bodom programu.

14.12.2011

VZN č. 14/2011 - neplatné

       
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
 
08.11.2011

VZN č. 13/2011 - neplatné

       
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
 
22.06.2011

VZN č. 12/2011 - neplatné

       
VZN, ktorým sa dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č.11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
 
05.05.2011

VZN č. 11/2011 - neplatné

       
VZN o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
 
24.02.2011

VZN č. 10/2011 - neplatné

       
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení VZN č. 4/2010.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:47
Upravené: 14.01.2019 09:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról