Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) sú prijímané trojpätinovou väčšinou Zastupiteľstva KSK. Návrh VZN, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo KSK, zverejňuje Úrad KSK aspoň 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva pod príslušným bodom programu.

01.10.2009

VZN č. 10/2009

       
VZN, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2009 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.
 
15.05.2009

VZN č. 9/2009 - neplatné

       
VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií.
 
01.01.2009

VZN č. 8/2008

       
VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja.
 
01.12.2008

VZN č. 7/2008 - neplatné

       
VZN o poskytnutí dotácie na rozvoj športu.
 
15.11.2008

VZN č. 6/2008

       
VZN o určení hranice aglomerácie pre účely spracovania strategickej hlukovej mapy a akčných plánov ochrany pred hlukom.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:47
Upravené: 14.01.2019 09:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról