VZN prijaté v roku 2013

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) prijaté Zastupiteľstvom KSK v roku 2013.

číslo názov dokumenty platí od platí do poznámky
19/2013 VZN o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie 17. 9. 2013   toto VZN bolo novelizované VZN č. 2/2014
20/2013 VZN o zrušení Strednej odbornej školy pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice 2. 9. 2013    

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.07.2013 14:09
Upravené: 02.05.2018 15:48