VZN č. 7/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja z 8. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Platí od: 1.1.2024

Toto VZN novelizuje VZN č. 18/2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.12.2023 10:48
Upravené: 22.12.2023 11:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001