VZN č. 18/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Platí od: 25.08.2022

Platí do:

Týmto VZN sa ruší VZN č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č. 17/2021, VZN KSK č. 13/2020, VZN KSK č. 8/2020, VZN KSK č. 7/2019, VZN KSK č. 3/2018, VZN KSK č. 1/2018, VZN KSK č. 19/2017, VZN KSK č. 16/2016, VZN KSK č. 14/2016, VZN KSK č. 12/2015, VZN KSK č. 9/2014, VZN KSK č. 1/2014.

Toto VZN bolo novelizované:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.08.2022 19:00
Upravené: 22.12.2023 11:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001