VZN č. 13/2020 - neplatné

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.

Platí od: 1.1.2021
Platí do: 25.8.2022

Toto VZN novelizuje iné VZN:

Toto VZN bolo zrušené iným VZN:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.12.2020 16:45
Upravené: 25.08.2022 19:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001