VZN č. 9/2014 - neplatné

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN Košického samosprávneho kraja č. 1/2014.

Platí od: 16.12.2014
Platí do: 25.8.2022

Toto VZN novelizuje iné VZN:

Toto VZN bolo zrušené iným VZN:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.12.2014 12:00
Upravené: 25.08.2022 19:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001