VZN č. 17/2021 - neplatné

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v platnom znení.

Platí od: 16.12.2021
Platí do: 25.8.2022

Toto VZN novelizuje iné VZN:

Toto VZN bolo zrušené iným VZN:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.12.2021 13:40
Upravené: 25.08.2022 19:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001