VZN prijaté v roku 2011

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) prijaté Zastupiteľstvom KSK v roku 2011.

číslo názov dokumenty platí od platí do poznámky
9/2011 VZN o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita 15.3.2011
10/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení VZN č. 4/2010 24.2.2011 toto VZN novelizuje VZN č. 5/2008 v znení VZN č. 4/2010
11/2011 VZN o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam 5.5.2011 31.12.2012

toto VZN zrušuje VZN č. 2/2010 v znení VZN č. 5/2010VZN č. 7/2010

toto VZN bolo novelizované VZN č. 12/2011 a VZN č. 14/2011

toto VZN bolo zrušené VZN č. 18/2012

12/2011 VZN, ktorým sa dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č.11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam 22.6.2011 31.12.2012

toto VZN novelizuje VZN č. 11/2011 a bolo novelizované VZN č. 14/2011

toto VZN bolo zrušené VZN č. 18/2012

13/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov 8.11.2011 toto VZN novelizuje VZN č. 5/2008 v znení VZN č. 4/2010 a bolo novelizované VZN č. 15/2012
14/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam. 14.12.2011 31.12.2012

toto VZN novelizuje VZN č. 11/2011 v znení VZN č. 12/2011

toto VZN bolo zrušené VZN č. 18/2012

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 17.09.2012 08:22
Upravené: 25.02.2014 09:21