VZN prijaté v roku 2006

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) prijaté Zastupiteľstvom KSK v roku 2006.

číslo názov dokumenty platí od platí do poznámky
1/2006 VZN o zmene a doplnení VZN č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 13.5.2006 28.2.2010 toto VZN novelizuje VZN č. 3/2003 a bolo zrušené VZN č. 1/2010
2/2006

VZN o podmienkach poskytovania finančného príspevku právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

13.5.2006 5.5.2010 toto VZN bolo zrušené VZN č. 3/2010
3/2006 VZN o poskytovaní dotácií 3.8.2006

toto VZN ruší VZN 1/2005 v znení VZN 2/2005

toto VZN bolo doplnené VZN č. 9/2009

Toto VZN bolo novelizované VZN č. 7/2014

4/2006 o zmene VZN č. 3/2004 o zavedení dane z motorových vozidiel na území Košického samosprávneho kraja 1.1.2007 31.12.2010 toto VZN novelizuje VZN č. 3/2004 a bolo zrušené VZN č. 8/2010

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.09.2012 17:55
Upravené: 15.10.2014 15:51